internationalstudentsemposium
internationalstudentsemposium
internationalstudentsemposium
internationalstudentsemposium
internationalstudentsemposium
TEMSİLCİ FORMU

Temsilci Adı Soyadı (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Telefonunuz

Adresiniz

TEMSİLCİ:
Temsilci bölgesinde (mahalle, ilçe, il) gazetenin temsilcisidir.
Gazetenin tanıtımını ve abone çalışmaları yaparak kayıtlar alır.
Bölgesinin önemli gelişmelerini haber yahut dosya olarak gazetede yayınlanmak üzere gazeteye ulaştırır.
Bölgesindeki kuruluşlardan reklam bağlantıları yapar.